Kurz komunikačních dovedností

Komunikace je součástí každé sféry našeho života, je to právě komunikace, která určuje náš úspěch či neúspěch v určité oblasti.

Člověk je do té míry mrtev, do jaké není schopen komunikovat. Je do té míry živý, do jaké komunikovat dokáže.

  • Chtěli byste získat schopnost pohodlně zvládat jakýkoliv druh lidských emocí?
  • Zabere vám hodně času, energie i velké množství slov, než získáte přesnou odpověď od svého zaměstnance, partnera či klienta?
  • Kolik času, slov a energie potřebujete k tomu, aby váš podřízený udělal přesně to, co po něm požadujete?
  • Uchylujete se často ke křiku, když se snažíte zvládnout své děti?
  • Chtěli byste takové situace řešit lehčeji, pohodlněji, a příjemněji pro obě zúčastněné strany?

Pokud chcete jakoukoliv komunikaci zvládat opravdu efektivně, rychle a příjemným způsobem, jde to pouze, když nejste loutkou svých reakcí. Máme pro vás dobrou zprávu, tyto nepříjemné či nepřiměřené reakce je možné pomocí tréninku ovládnout. Komunikace je schopnost, která se dá naučit a natrénovat. Je možné zvýšit vaše schopnosti v mnoha dalších komunikačních dovednostech. Tento kurz vám pomůže získat jistotu a sílu v jakékoliv komunikaci.

Rezervace místa

[contact-form-7 404 "Not Found"]

víkendový kurz (9 – 18 hod)

co potřebujete: pohodlné oblečení a obuv

Lucie Řádová

lektorka: Mgr. Lucie Řádová

Reference

Tento seminář pro mě byl velké sebeobjevování – objevila jsem své strachy a nejistoty v komunikaci, ale zároveň posílila svou kontrolu nad ní. Naučila jsem se koučovat rozhovor a řešit problémy. Získala jsem schopnost dovést klienty k tomu, aby sami našli řešení jejich selhání, současně neodkrývat své osobní problémy a nenutit jim svůj názor.

 M.S.

Získala jsem větší jistou v komunikaci s přítelem a v podnikání, jistotu sama v sobě.

A.Š. ml.

Naučila jsem se sebeovládání. Cítím, že se dokážu více koncentrovat na řešení problémů a osvojila jsem si nové styly komunikace.

A.Š.

Ke kurzům osobnostního rozvoje jsem se dostala přes výuku jazyků. Předtím, než jsem začala se studiem, jsem v životě nebyla moc spokojená. Měla jsem práci, která mě nenaplňovala a navíc dost stresovala. Díky mojí lektorce Lucce jsem postupně začala zjišťovat, jak vlastně život funguje a co je tím důvodem, proč jsem měla pocit, že se v životě nikam neposouvám. Po absolvování komunikačního kurzu jsem se definitivně „probudila“. Získala jsem větší stabilitu, sebejistotu. Celkově se mi „zvětšil“ prostor, mnohem lépe zvládám stresové situace a konflikty. Naučila jsem se lépe rozumět lidem a jejich chování, důvodům, které je k takovému mnohdy iracionálnímu chování vedou. Zjistila jsem, jak život funguje, v čem dělám chyby a co dělat pro to, abych v něm byla spokojená. Uvědomila jsem si, čeho chci v životě dosáhnout a jak nejefektivněji toho dosáhnout. Také jsem si uvědomila, že jestliže chci v životě být šťastná, musím na sobě pořád pracovat, vzdělávat se a nikdy nepřestat. To je základní princip pro šťastný a spokojený život.

L.B.

Do komunikačního kurzu jsem šla se svým tehdy přítelem, nyní již manželem. Náš vztah v té době nebyl zrovna ideální. Díky komunikačnímu kurzu jsem si uvědomila, jaké chyby v komunikaci s ním dělám. Dříve mi to samozřejmě jako chybná komunikace nepřipadalo. Uvědomila jsem si, co je pro mě v životě důležité a co vlastně chci. Díky tomu se náš vztah diametrálně změnil. Musím říct, že komunikace je základ všeho. Chcete li spokojený vztah, začněte pracovat na své komunikaci

J. K.V.

Díky tomuto kurzu jsem objevila nový způsob komunikace s vlastním tělem a zjistila, jak hodně souvisí mé myšlenky, zážitky a vůbec vnímání okolního světa s fyzickou stránkou. Pomohlo mi to vyřešit spoustu problémů z minulosti, které negativně ovlivňovaly mou přítomnost. Největším přínosem pro mne bylo objevit příčinu vleklých problémů s kolenem a zbavit se jich. Díky tomuto cvičení jsem získala větší jistotu a uvědomila si sílu svých myšlenek a rozhodnutí, kterými si sami určujeme, jaký náš život bude. Komunikační cvičení jsou dle mého názoru výborný prostředek k objevení příčin negativních projevů a nalezení sebe sama. Od té doby, co jsem toto cvičení objevila, se daleko více usmívám.

P.Š.