Idiomuji, Idiomuješ, Idiomuje

iStock_000019496884_Small

Idiomy jsou ustálená slovní spojení vyskytující se ve všech řečích světa, která nelze pochopit pouhým opisným překladem jednotlivých slov do rodného jazyka. Je to nemožné právě proto, protože tato spojení často mívají význam pouze v daném cizím jazyce. Pro příklad bychom mohli zmínit české „nechat někoho na holičkách“, přičemž slovo „holičky“ nemá v češtině prakticky  žádný význam, nebo například často používané „ztratit hlavu“ či „vzít nohy na ramena“.


S idiomy se setkáváme každý den v jakémkoliv jazyce. A pokud se s ním setkáme zrovna v jazyce cizím, tak to stojí za to. Protože, přiznejme si – i v našem rodném jazyce z nich někdy „ztrácíme hlavu“, když se snažíme vyložit si dopodrobna jejich význam.

Určité idiomické spojení vzešly z jazyka již dávno, je tedy možné že se v průběhu věků zanesly i do jiných cizích řečí. Je tedy možné, že určitá spojení existují i v jiných jazycích. Další idiomické spojení přibyly do jazyků tak, že někdo začal v rodném jazyce používat jejich opisný překlad a ten se buď to ujal nebo se přešel bez povšimnutí.

V průběhu roku v zahraničí jsem sama přišla do kontaktu s idiomy a že jich nebylo málo. Francouzština jako kterýkoliv jiný jazyk jich má nespočet. Prvně jsem si je skutečně doslova překládala a smála se větám postrádajícím smysl. Po čase jsem se jich pár naučila a sama je používala. A zde je malá ochutnávka.

Ça va tes chevilles?  – V překladu by se dalo říct „Máš tvoje kotníky v pořádku? nebo „Jsou tvoje kotníky v pořádku?“, použije se v situaci, když se někdo až moc vychloubá svými úspěchy.

Vendre la peau de l’ours – V překladu „prodávat medvědí kůži“, tento idiom má český ekvivalent:  „prodávat holuba na střeše“.

 

Quand les poules auront des dents  – V překladu „až slepicím narostou zuby“, český ekvivalent: „až naprší a uschne“.

 

Penser du coq à l’âne   – V překladu „myslet od kohouta na osla“, tento idiom se použije v situaci když někdo mění rychle témata bez jakékoli souvislosti.

 

Prendre ses jambes à son cou – V překladu „vzít nohy na krk“, český klasický ekvivalent od „vzít nohy na ramena“.

 

Avoir un chat dans la gorge – V překladu „mít kočku v krku“, v situaci, když někoho škrábe v krku.

Tak s chutí do toho, protože znalost idiomů v cizím jazyků je při mluvě s rodilými mluvčími vskutku nepostradatelná. Au revoir!